ПРЕГЛЕДИ

ДКЦ Авис Медика

Вторник

14 – 17 ч.

Сряда

14 – 17 ч.

Четвъртък

10 – 12 ч.

064/ 90 90 90

064/ 90 90 91

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

МБАЛ Авис Медика

Понеделник

08 – 13 ч.

Вторник

08 – 13 ч.

Сряда

08 – 13 ч.

Четвъртък

14 – 17 ч.

Петък

08 – 14 ч.

064/ 90 90 92

064/ 90 90 93

Интервю за списание Ортопедия

Д-р Роберт Халваджиян
ръководител отделение “Ортопедия и травматология”
МБАЛ „Авис Медика” – Плевен

 

Принципи и индикации за приложението в клиничната практика

 

Доскоро раменната става се нареждаше на второ място след колянната по честота на извършваните артроскопски процедури. Развитието на артроскопията, разбирането на патобиомеханиката на раменната патология и навлизането на пазара на все нови импланти разширяват индикациите за прилагане на миниинвазивната хирургия на ниво раменна става.

Раменната става се състои от гленохумерална става, чиито значителни размери я правят благоприятна за извършване на раменна артроскопия /РА/ и субакромиално пространство /фиг. 1 и фиг. 2/. Ако трябва да сме стриктни, артроскопията като термин се отнася само до гленохумералната става, а терминът „бурсоскопия” е по-подходящ за субакромиалното пространство. Акромиоклавикуларната става също е част от раменната става и е достъпна за извършване на артроскопски процедури. В ранната 1931 г. американският хирург Майкъл Бурман изследва за първи път 25 раменни стави на кадаври. Почти 50 години изминават преди раменната артроскопия да бъде въведена широко в медицинската практика. Ранният клиничен опит с РА датира от 1976 г. след публикациите на Джонсън и Каспари от 1981 г. През 1983 г. Андрюс публикува опита си с РА при 120 пациенти.

 

раменна артроскопия

Преди – главно диагностична процедура

 

Докато първоначално РА се извършва като диагностична процедура /както и при други стави/, днес артроскопията на гленохумералната става /ГХС/ и субакромиалното пространство /СП/ има значителна роля не само в диагностиката, но и в терапията на редица заболявания. Раменната артроскопия използва същите механични, моторизирани и електрохирургични инструменти, използвани в колянната артроскопия. Специализиран иструментариум се използва при лечение на увредите на ротаторния маншон, лабралния коплекс и акромиоклавикуларната става.

Две са основните позиции на пациента при извършване на РА:

 • Латерална декубитална позиция /ЛДП/;
 • Позиция „плажен стол” /beach chair position/.

Всяка от двете позиции има своите предимства и недостатъци.

ЛДП дава предимство при лечение на лабралните увреди, като също дава възможност за контрол на тракцията чрез прилагане на специален тракционен апарат. В същото време е времеемка процедура и са налице трудности при необходимост за конверсия към открита хирургия. От друга страна позицията „плажен стол” дава нормална вертикална ориентация на раменната става, удобна е за субакромиална хирургия и е свързана с ниска себестойност поради липса на тракционен апарат.

Когато говорим за достъпи при извършване на РА,трябва да се разграничават два вида: гленохумерални и субакромиални достъпи. Гленохумералните достъпи са:

 • Заден;
 • Предни: предно-горен и преднодолен;
 • Горен /Neviaser, супраспинатус достъп/

Субакромиалните достъпи са:

 • Заден;
 • Преден;
 • Латерален;
 • Горен.

Нарасналият опит в раменната хирургия и новите открития в патомеханиката на раменната патология значително разширяват обхвата на диагностичните и терапевтични възможности на РА. Освен щателната анамнеза и клиничният статус при поставяне на диагнозата, значителна роля имат и данните от инструменталните методи, като ултразвук, ЯМР и КАТ.

 

раменна артроскопия

Индикации за раменна артроскопия

 

Кои заболявания са индицирани за раменна артроскопия?

 • Хронична болка – Причината за хронична болка може да е локализиран синовит, тендинит на дългата глава на бицепса, както и генерализиран синовит;
 • Ставен блокаж – Свободни ставни тела, лабрални разкъсвания или сублуксации;
 • Лабрални лезии – Водят до болка, ограничение на движенията и ставни блокажи.

Различни лезии /като Bankart или SLAP увреда/ могат да бъдат диагностицирани и третирани артроскопски

 •  Увреда на Ротаторен маншон; Различни са типовете на увреди, които могат да се установят с клиничния преглед и образните изследвания. Специален инструментариум и импланти се използват за възстановяването им.
 • Субакромиален синдром /СА/ – СА, причинен от impingement, калциев депозит в ротаторния маншон, субакромиални адхезии и частична или пълна увреда на РМ е индикация за раменна артроскопия и ендоскопска субакромиална декомпресия;
 • Ограничения на движенията – Трябва винаги да се търси причината за ограничените движения в раменната става. Често причина за това е адхезивният капсулит /frozen shoulder/, но също причината може да са налични сублуксации, свободни ставни тела, лабрални увреди и много болезнен субакромиален синдром;
 • Увреда на бицепсово сухожилие;
 • Раменна нестабилност.

Артроскопски може да се потвърди или изключи увреда на Банкарт, SLAP лезия, локален синовит, Hill-Sachs лезии, хрущялни увреди, фрактури на гленоидалния ръб и свободни ставни тела

•Инфекции;

• Акромиоклавикуларна става – Артроскопска резекция на латералната клавикула при напреднала акромиоклавикуларна артроза, както и стабилизация при хронична акромиоклавикуларна луксация

Автор: д-р Роберт Халваджиян, ръководител отделение “Ортопедия и травматология”, МБАЛ „Авис Медика” – Плевен

Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIN
Share

Други новини за ортопедията

В МБАЛ „Авис Медика“ прилагат иновативен метод за регенериране на увредени тъкани чрез метода на микро-присадките

Ригенера е иновативна технология на италианската фирма HumanBrainWave за регенерация на тъкани. От дълго време се знае за регенеративните клетки (стволови, мезенхимни стволови и прогениторни клетки) в нашето тяло и отдавна учени търсят ефективни методи тяхното за извличане.

Share
В МБАЛ „Авис Медика” използваха нов за страната тазобедрен имплант

Екип от МБАЛ „Авис Медика“ – Плевен, с ръководител д-р Роберт Халваджиян заедно с един от водещите швейцарски хирурзи – д-р Доминик Босон, е извършил две оперативни интервенции за тотална смяна на тазобедрена става, при които е използвано новото за България анатомично късо стебло – Optimys, позволяващо миниинвазивна техника и високо ниво на костно съхраняване, което е силно индикирано при млади и активни пациенти.

Share
Защита на дисертционния труд на д-р Р. Халваджиян

НА 16 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА ВЪВ ВОЕННО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ ПУБЛИЧНАТА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТЦИОННИЯ ТРУД НА Д-Р ХАЛВАДЖИЯН НА ТЕМА" СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА АНАТОМИЧНАТА И ТРАНСТИБИАЛНА ТЕХНИКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНА КРЪСТНА ВРЪЗКА"

Share
Известният специалист проф. Рене Вердонк за пръв път оперира в България

Той пристигна в Плевен по покана на д-р Роберт Халваджиян, с който извършиха иновативна трансплантация на менискус в МБАЛ „Авис Медика”.

Share
Умението да лекуваш – Интервю за списание Vagabond

Плевенската клиника "Авис Медика" е едно от най-удачните места в България, където да потърсите помощ – завеждащият на ортопедичното й звено е Д-Р РОБЕРТ ХАЛВАДЖИЯН, специалист с богат опит, натрупан в България, Европа, САЩ, Япония, и председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология.

Share
X-та конференция на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология 14 АПРИЛ 2016 Г.

Конференцията бе организирана от председателя на БААСТ – водещият специалист в артроскопска хирургия на опорно-двигателния апарат, спортната травматология и патологията на колянната става д-р Роберт Халваджиян.

Share
Pyrgo Meda photos U.S. Embassy Sofia 4

НА 21 ОКТОМВРИ 2015 Г. В АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО В БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ПОД ПАТРОНАЖА НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТРОСКОПИЯ И СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ.ФИРМА PYRRCO MEDA ( В ЛИЦЕТО НА Д-Р РАДОСЛАВ КУНОВСКИ ) ПРЕДСТАВИ ПРОДУКТИТЕ НА ВОДЕЩИ АМЕРИКАНСКИ ФИРМИ – ARTHROSURFACE,PARCUS И ОRTEQ.

Share
Първа награда XXI ортопедични дни Трявна 2015

НА ПРОВЕДЕНИТЕ ТРАДИЦИОННИ XXI ОРТОПЕДИЧНИ ДНИ В ГР.ТРЯВНА 2015 ПРИЗ ЗА НАЙ-ДОБРА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЛУЧИ „ АНАТОМИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И БИОЛОГИЧНА ФИКСАЦИЯ НА ПРЕДНА КРЪСТНА ВРЪЗКА „ ПРЕДСТАВЕНА ОТ ЕКИП Д-Р ХАЛВАДЖИЯН,Д-Р БОРИСОВ И Д-Р ЕВТИМОВ.

Share
Professional training of foreign doctors in the OBV Interview

In Valdoltra Orthopaedic Hospital was recently hosted in the professional education of the President of the Bulgarian Association of Arthroscopy and Sports Traumatology. Training was conducted with a focus on the reconstruction of the anterolateral ligament, posterior cruciate ligament, posterolateral complex, different ACL reconstruction surgery and shoulder. By dr. Robert Halvadjianom was on completion of education conducted a short interview.

Share
Форум на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология

Организатор на събитието беше д-р Роберт Халваджиян, началник отделение Ортопедия и травматология в МБАЛ „Авис Медика”- Плевен. Повече за форума – от инициатора и лекторите на събитието: Д-р Халваджиян.

Share
5 BSSAST congress in Sofia, Bulgaria

The 5th Balkan Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery Congress took place in Sofia, Bulgaria on 10-12 October 2014. Organisers led by Balkan Congress and Bulgarian Arthroscopy, Sports Surgery and Trauma (BSSAST) Chairman Dr Robert Halvadjian invited many ESSKA members to be involved as faculties in several sessions, showing the tremendous amount of respect that organisers have for ESSKA.

Share
V-ти Балкански конгрес по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия

Събитието се проведе паралелно с IX-тия Конгрес на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология от 10-12 октомври 2014-та година. Водещи специалисти от страната и чужбина представиха своя опит и постижения в артроскопията и спортната травматология. За пръв път в страната се организира събитие под патронажа на Европейската асоциация по артроскопия, спортна травматология и колянна травматология (ESSKA).

Share
Първият за страната курс по колянна и раменна артроскопия се проведе в Плевен

От 21 до 23 март Медицински университет – Плевен бе домакин на първия за България курс по колянна и раменна артроскопия с международно участие. Той се проведе в Телекомуникационния ендоскопски център под ръководството на д-р Роберт Халваджиян, председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология.

Share
Висш пилотаж в ортопедичната хирургия демонстрират в Плевен

Две демонстрационни операции за смяна на изкуствена колянна става ще бъдат извършени на 31-ви юли и 1-ви август в МБАЛ Авис-Медика – Плевен. Операциите ще направят от д-р Роберт Халваджиян и словенският консултант – д-р Даниел Бешич.

Share
Раменна артроскопия

Доскоро раменната става се нареждаше на второ място след колянната по честота на извършваните артроскопски процедури. Развитието на артроскопията, разбирането на патобиомеханиката на раменната патология и навлизането на пазара на все нови импланти разширяват индикациите за прилагане на миниинвазивната хирургия на ниво раменна става.

Share
Сонография и увреда на ротаторния маншон

Интервю за списание Ортопедия   Д-р Роберт Халваджиян ръководител отделение “Ортопедия и травматология” МБАЛ „Авис Медика” – Плевен Ролята на сонографията е широко описана в диагностиката на увредите на ротаторния

Share