ПРЕГЛЕДИ

ДКЦ Авис Медика

Вторник

14 – 17 ч.

Сряда

14 – 17 ч.

Четвъртък

10 – 12 ч.

064/ 90 90 90

064/ 90 90 91

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

МБАЛ Авис Медика

Понеделник

08 – 13 ч.

Вторник

08 – 13 ч.

Сряда

08 – 13 ч.

Четвъртък

14 – 17 ч.

Петък

08 – 14 ч.

064/ 90 90 92

064/ 90 90 93

Интервю за списание Ортопедия

 

Д-р Роберт Халваджиян
ръководител отделение “Ортопедия и травматология”
МБАЛ „Авис Медика” – Плевен

Ролята на сонографията е широко описана в диагностиката на увредите на ротаторния маншон, както и на ред други заболявания на раменната става. Значителният напредък в технологията, отличните познания в анатомията и патологията и не на последно място, наличие на опитен сонографист, са предпоставка за значителната точност в оценката на раменната патология.

Сонография и увреда на ротаторния маншон

Сонографията, в сравнение с магнитния резонанс и компютърната томография, е достъпна и евтина, и най-вече позволява динамичен подход. Тя трябва да се комбинира с изпълнение на обикновена рентгенография, за да могат да се открият калцификати и костни или ставни аномалии.

Задължително условие е и изпълнението на щателен клиничен преглед за диагностициране на точната патология.

В раменната патология е необходимо да се използва ехограф с висока резолюция и линеарен трансдюсер с честота 10-12 MHz.

 

Раменна патология

Импинджмънт синдром /ИС/ и увреди на ротаторния маншон.

При ИС промените в сухожилията на ротаторния маншон варират от дегенеративни /tendinosis/до частно или пълно разкъсване.

С напредването на възрастта патологията на ротаторния маншон става все по-честа и откриването на асимпоматични лезии при възрастните хора е нещо необичайно. В зависимост от локализацията са описани основно три типа импинджмънт: предногорен, предномедиален и задногорен.

Сонография и увреда на ротаторния маншон

 

Neer и Welsh предлагат 3 клинични стадия в развитието на ИС:

 • 1. Оток и хеморагия в бурсата;
 • 2. Разширение и фиброзни промени с тендиноза;
 • 3. Руптура на сухожилия.

По време на динамичното изследване говорим за мекотъканен импинджмънт, когато е налице деформация на субделтоидната бурса и сухожилията и наличието на едем в латералния аспект на бурсата.

Костен импинджмънт е налице при проксимална миграция на големия туберкул и затруднена екскурзия под акромиона.

Тендинозата кореспондира на сухожилната дегенерация с удебелена и хипоехогенна част от увреденото сухожилие /фиг. 1 б/, често с удебеление на субделтоидната бурса /фиг. 2/.

 

Сонография и увреда на ротаторния маншон

 

При тендинозата често е налице и интрасубстанциална руптура на сухожилието.

Поради факта,че повечето увреди на ротаторния маншон /в частност m.supraspinatus/ се откриват на нивото на инсерцията до големия туберкул, то щателното сканиране на тази област е много важна, за да се избегнат анизотропни артефакти. Частично прекъсване на сухожилието може да бъде открито, както и към артикуларната повърхност, така и проксимално към субделтоидната бурса.

 

Сонография и увреда на ротаторния маншон

Пълното прекъсване може да е значително и се проявява със хипоехогенна сянка на мястото на прекъсването /фиг. 3/. Важна информация за ортопедичната хирургия е определянето на размера и локализацията на руптурата, размера на сухожилната ретракция на надлъжната проекция, състоянието на мускулатурата, наличието на атрофия и мастна инфилтрация.

Всички тези фактори са важни за правилно планиране и изпълнение на хирургичните процедури при увреда на ротаторния маншон.

Сонографските критерии за увреда на ротаторния маншон могат да бъдат разделени на директни и индиректни.

Най-голяма стойност за поставяне на диагноза пълно прекъсване на ротаторния маншон е невъзможността за визуализация на ротаторния маншон, съпътствано от няколко индиректни белега: кортикална неравност на големия туберкул, ставен излив, оток в субделтоидната бурса и херниирането на делтоидния мускул в ротаторния маншон /фиг.4 и 5/.

 

Сонография и увреда на ротаторния маншон

Сонография и увреда на ротаторния маншон

Допълнителни ехографски признаци, като „cartilage interface sign” – тънка ехогенна линия в близост до хиалинния хрущял на раменната глава и „Geyser sign“ – наличие на комуникация между раменната става, субделтоидната бурса и акромиоклавикуларната става, са с висока специфичност и прогностичност за увредите на ротаторния маншон.

Винаги трябва да се отчитат фалшиво позитивни и фалшиво негативни ехографски диагнози, като причините могат да бъдат технически (анизотропия, неправилна позиция на трансдюсера и използването на такъв с ниска честота), анатомични (фиброхрущялна инсерция на сухожилието, даваща хипоехогенна зона, ротаторен интервал) и не на последно място – причини, свързани с болестта (хипоехогенния вид на тендинозата, акустични сенки от калцификати и фиброзни промени след хирургични интервенции).

Ехографията в последните години има значителна роля, както в статичната, така и в динамичната оценка на сухожилията на ротаторния маншон.

Комбинацията от щателен клиничен преглед и качествена рентгенография и ехография са гаранция за точно диагностициране на увредите на ротаторния маншон и тяхното адекватно лечение.

References:

 • 1. Bianchi S., Martinoli C., Shoulder. In: Ultrasound of the Musculoskeletal System. Edited by Baert A. L., Knauth M., Sartor K. Printed by Springer, Berlin, 2007, pp 189-331.
 • 2. Papatheodorou A., Ellinas P., Takis F., Tsanis A., Maris I., Batakis N.: US of the shoulder: rotator cuff and nonrotatorcuff disorders. Radiographics, 2006, 26: e23
 • 3. Middelton W. D., Edelstein G. E., Reinus W. R., Melson G. L., Totty W. G., Murphy W. A.:Sonographic detection of rotator cuff tears. AJR, 1985, 144:349-353.
 • 4. Martinoli C., Bianchi S., Prato N., etal.:US of the shoulder: non-rotatorcuff disorders. Radiographics, 2003, 23: 381-401.
 • 5. Ptasznik R., Hennessy O.: Abnormalities of the biceps tendonof the shoulder: sonographic findings. AJR, 1995, 164: 409-414.
 • 6. Neer C.S., Welsh R. P.: The shoulder insports. Orthop Clin North Am, 1977, 8:583-591
 • 7. Strobel K., Hodler J., Meyer D. C., Pfirmann C. W., Pirkl C., Zanetti M.: Fatty atrophy of supraspinatus andinfraspinatus muscles: accuracy of US. Radiology, 2005, 237: 584-589.
 • 8. Middleton W. D., Teefey S. A., Yamaguchi K.: Sonography of therotator cuff:analysis of interobserver variability. AJR, 2004, 183: 1465-1468.
 • 9. Teefey S. A., Middleton W. D., Payne W. T., Tamaguchi K.: Detection and measurement of rotator cufftears with sonography: analysis ofdiagnostic errors. AJR, 2005, 184:1768-1773.
 • 10. Wiener S. N., Seitz W. H.: Sonography of the shoulder in patients with tearsof the rotator cuff: accuracy andvalue for selecting surgical options. AJR, 1993, 160: 103-107.
 • 11. Jacobson J. A., Lancaster S., Prasad A., van Holsbeeck M. T., Craig J. G., Kolowich P.: Full-thicknessand partial-thickness supraspinatu-stendon tears: value of US signs indiagnosis.Radiology, 2004, 230: 234-242.

Автор: д-р Роберт Халваджиян, ръководител отделение “Ортопедия и травматология”, МБАЛ „Авис Медика” – Плевен

Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIN
Share

Други новини за ортопедията

В МБАЛ „Авис Медика“ прилагат иновативен метод за регенериране на увредени тъкани чрез метода на микро-присадките

Ригенера е иновативна технология на италианската фирма HumanBrainWave за регенерация на тъкани. От дълго време се знае за регенеративните клетки (стволови, мезенхимни стволови и прогениторни клетки) в нашето тяло и отдавна учени търсят ефективни методи тяхното за извличане.

Share
В МБАЛ „Авис Медика” използваха нов за страната тазобедрен имплант

Екип от МБАЛ „Авис Медика“ – Плевен, с ръководител д-р Роберт Халваджиян заедно с един от водещите швейцарски хирурзи – д-р Доминик Босон, е извършил две оперативни интервенции за тотална смяна на тазобедрена става, при които е използвано новото за България анатомично късо стебло – Optimys, позволяващо миниинвазивна техника и високо ниво на костно съхраняване, което е силно индикирано при млади и активни пациенти.

Share
Защита на дисертционния труд на д-р Р. Халваджиян

НА 16 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА ВЪВ ВОЕННО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ ПУБЛИЧНАТА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТЦИОННИЯ ТРУД НА Д-Р ХАЛВАДЖИЯН НА ТЕМА" СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА АНАТОМИЧНАТА И ТРАНСТИБИАЛНА ТЕХНИКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНА КРЪСТНА ВРЪЗКА"

Share
Известният специалист проф. Рене Вердонк за пръв път оперира в България

Той пристигна в Плевен по покана на д-р Роберт Халваджиян, с който извършиха иновативна трансплантация на менискус в МБАЛ „Авис Медика”.

Share
Умението да лекуваш – Интервю за списание Vagabond

Плевенската клиника "Авис Медика" е едно от най-удачните места в България, където да потърсите помощ – завеждащият на ортопедичното й звено е Д-Р РОБЕРТ ХАЛВАДЖИЯН, специалист с богат опит, натрупан в България, Европа, САЩ, Япония, и председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология.

Share
X-та конференция на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология 14 АПРИЛ 2016 Г.

Конференцията бе организирана от председателя на БААСТ – водещият специалист в артроскопска хирургия на опорно-двигателния апарат, спортната травматология и патологията на колянната става д-р Роберт Халваджиян.

Share
Pyrgo Meda photos U.S. Embassy Sofia 4

НА 21 ОКТОМВРИ 2015 Г. В АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО В БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ПОД ПАТРОНАЖА НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТРОСКОПИЯ И СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ.ФИРМА PYRRCO MEDA ( В ЛИЦЕТО НА Д-Р РАДОСЛАВ КУНОВСКИ ) ПРЕДСТАВИ ПРОДУКТИТЕ НА ВОДЕЩИ АМЕРИКАНСКИ ФИРМИ – ARTHROSURFACE,PARCUS И ОRTEQ.

Share
Първа награда XXI ортопедични дни Трявна 2015

НА ПРОВЕДЕНИТЕ ТРАДИЦИОННИ XXI ОРТОПЕДИЧНИ ДНИ В ГР.ТРЯВНА 2015 ПРИЗ ЗА НАЙ-ДОБРА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЛУЧИ „ АНАТОМИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И БИОЛОГИЧНА ФИКСАЦИЯ НА ПРЕДНА КРЪСТНА ВРЪЗКА „ ПРЕДСТАВЕНА ОТ ЕКИП Д-Р ХАЛВАДЖИЯН,Д-Р БОРИСОВ И Д-Р ЕВТИМОВ.

Share
Professional training of foreign doctors in the OBV Interview

In Valdoltra Orthopaedic Hospital was recently hosted in the professional education of the President of the Bulgarian Association of Arthroscopy and Sports Traumatology. Training was conducted with a focus on the reconstruction of the anterolateral ligament, posterior cruciate ligament, posterolateral complex, different ACL reconstruction surgery and shoulder. By dr. Robert Halvadjianom was on completion of education conducted a short interview.

Share
Форум на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология

Организатор на събитието беше д-р Роберт Халваджиян, началник отделение Ортопедия и травматология в МБАЛ „Авис Медика”- Плевен. Повече за форума – от инициатора и лекторите на събитието: Д-р Халваджиян.

Share
5 BSSAST congress in Sofia, Bulgaria

The 5th Balkan Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery Congress took place in Sofia, Bulgaria on 10-12 October 2014. Organisers led by Balkan Congress and Bulgarian Arthroscopy, Sports Surgery and Trauma (BSSAST) Chairman Dr Robert Halvadjian invited many ESSKA members to be involved as faculties in several sessions, showing the tremendous amount of respect that organisers have for ESSKA.

Share
V-ти Балкански конгрес по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия

Събитието се проведе паралелно с IX-тия Конгрес на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология от 10-12 октомври 2014-та година. Водещи специалисти от страната и чужбина представиха своя опит и постижения в артроскопията и спортната травматология. За пръв път в страната се организира събитие под патронажа на Европейската асоциация по артроскопия, спортна травматология и колянна травматология (ESSKA).

Share
Първият за страната курс по колянна и раменна артроскопия се проведе в Плевен

От 21 до 23 март Медицински университет – Плевен бе домакин на първия за България курс по колянна и раменна артроскопия с международно участие. Той се проведе в Телекомуникационния ендоскопски център под ръководството на д-р Роберт Халваджиян, председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология.

Share
Висш пилотаж в ортопедичната хирургия демонстрират в Плевен

Две демонстрационни операции за смяна на изкуствена колянна става ще бъдат извършени на 31-ви юли и 1-ви август в МБАЛ Авис-Медика – Плевен. Операциите ще направят от д-р Роберт Халваджиян и словенският консултант – д-р Даниел Бешич.

Share
Раменна артроскопия

Доскоро раменната става се нареждаше на второ място след колянната по честота на извършваните артроскопски процедури. Развитието на артроскопията, разбирането на патобиомеханиката на раменната патология и навлизането на пазара на все нови импланти разширяват индикациите за прилагане на миниинвазивната хирургия на ниво раменна става.

Share
Сонография и увреда на ротаторния маншон

Интервю за списание Ортопедия   Д-р Роберт Халваджиян ръководител отделение “Ортопедия и травматология” МБАЛ „Авис Медика” – Плевен Ролята на сонографията е широко описана в диагностиката на увредите на ротаторния

Share