ПРЕГЛЕДИ

ДКЦ Авис Медика

Вторник

14 – 17 ч.

Сряда

14 – 17 ч.

Четвъртък

10 – 12 ч.

064/ 90 90 90

064/ 90 90 91

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

МБАЛ Авис Медика

Понеделник

08 – 13 ч.

Вторник

08 – 13 ч.

Сряда

08 – 13 ч.

Четвъртък

14 – 17 ч.

Петък

08 – 14 ч.

064/ 90 90 92

064/ 90 90 93

Контакти

Д-р Роберт Халваджиян

0888 644 422
dr.halvadjian@ortho.bg

Прегледи

ДКЦ Авис Медика

гр. Плевен, ул. „Коста Х. Пакев“ 7

тел.: 064/ 90 90 90; 064/ 90 90 91
факс: 064/ 83 54 98

Оперативна дейност

МБАЛ Авис Медика

гр. Плевен, парк Кайлъка, Местност Стражата

тел.: 064/ 90 90 92; 064/ 90 90 93
факс: 064/ 83 54 98

Запитване