ПРЕГЛЕДИ

ДКЦ Авис Медика

Вторник

14 – 17 ч.

Сряда

14 – 17 ч.

Четвъртък

10 – 12 ч.

064/ 90 90 90

064/ 90 90 91

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

МБАЛ Авис Медика

Понеделник

08 – 13 ч.

Вторник

08 – 13 ч.

Сряда

08 – 13 ч.

Четвъртък

14 – 17 ч.

Петък

08 – 14 ч.

064/ 90 90 92

064/ 90 90 93

ОРТОПЕДИЯ

Ортопедията (от старогръцки ὀρϑός „прав“ и παιδεύειν „възпитавам“) се занимава с възникването, профилактиката, диагностиката и лечението на вродени и придобити дефекти във формата или функцията на опорно-двигателния апарат, или с други думи на костите, ставите, мускулите и сухожилията, както и с рехабилитацията на пациентите. Много от заболяванията в тази област имат своето лечение, но това зависи от Вас - пациентите, да обърнете внимание на време и да се консултирате със лекар - специалист по съответното заболяване Тук ще откриете полезна информация относно редица заболявания, която ще ви спомогне за Вашето ранно диагностициране и съответното лечение от специалист.
раменна става

РАМЕННА СТАВА

научи повече
колянна става

КОЛЯННА СТАВА

научи повече
тазобедрена става

ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

научи повече