ПРЕГЛЕДИ

ДКЦ Авис Медика

Вторник

14 – 17 ч.

Сряда

14 – 17 ч.

Четвъртък

10 – 12 ч.

064/ 90 90 90

064/ 90 90 91

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

МБАЛ Авис Медика

Понеделник

08 – 13 ч.

Вторник

08 – 13 ч.

Сряда

08 – 13 ч.

Четвъртък

14 – 17 ч.

Петък

08 – 14 ч.

064/ 90 90 92

064/ 90 90 93

Авис Медика
ПРЕГЛЕДИ

ДКЦ АВИС МЕДИКА

  • 064/ 90 90 90
  • 064/ 90 90 91
ВТОРНИК
14 – 17 ч.
СРЯДА
14 – 17 ч.
ЧЕТВЪРТЪК
10-12 ч.
МБАЛ АВИС МЕДИКА
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

МБАЛ АВИС МЕДИКА

  • 064/ 90 90 92
  • 064/ 90 90 93
ПОНЕДЕЛНИК
14 – 17 ч.
ВТОРНИК
14 – 17 ч.
СРЯДА
14 – 17 ч.
ЧЕТВЪРТЪК
14 – 17 ч.
ПЕТЪК
14 – 17 ч.